Ulusal Kongre Ve Sempozyum Bildirileri

1.    Emre Matur, Günal Hikmet, Polat Atilla, Budak Mesut, Nurhan Mutlu (2015).  Parçacık Büyüklük Dağılımı Analizlerinde Organik Madde Uzaklaştırılmasının Önemi.  4. Uluslar Arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 5-6. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1740444)

2.    Budak Mesut, Günal Hikmet (2015).  Kurak Bir Alanda Petrokalsik Horizonunun Oluşma Derinliğinin Tuzluluğun Alansal Dağılımına Etkisi.  4. Uluslar Arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 24-25. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1740199)

3.    Elif Günal, Cabir Ç Gence, Budak Mesut, Acir Nurullah, Erdem Halil, Günal Hikmet (2015).  Toprak Tuzluluğunu Tanımlayan İdeal Toprak Su Karışımı Ne Olmalıdır .  4. Uluslar Arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 25-26. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1740341)

4.    Budak Mesut, Günal Hikmet (2015).  Standart Toprak Analizlerinin Belirlenmesinde Görülebilir Yakın Kızılötesi Spektroskopisinin Kullanımı .  GAP. VII. Tarım Kongresi Şanlıurfa, 222-227. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1739714)

5.     Attilla Polat, Acir Nurullah, Elif Günal, Emre Matur, Budak Mesut, Murat Birol (2015).  Toprak Özelliklerinin Tarla İçi Değişkenliğinin Tarımsal Uygulamalar Açısından Önemi.  GAP. VII. Tarım Kongresi Şanlıurfa, 235-243. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1740025)

Arş. Gör. MUSTAFA CERİTOĞLU
Güncelleme : 28.02.2019 17:42:15