Misyon- Vizyon

Misyon 

Yenilenemez doğal varlığımız olan toprakların korunması, daha verimli ve etkin bir şekilde kullanılması ve tarımsal üretimin arttırılması yönünde bilimsel çalışmaların yapılması amacıyla; toprakların kullanımı ve verimlilik sorunlarını çözmek, kültür bitkilerinin beslenme ve gübrelenmesine yönelik yeni teknikler ve programların arazi ve laboratuar çalışmaları ile birlikte geliştirilmesi, Elde edilen sonuçların etkin bir yayım sistemi ile geniş kitlelere ulaşmasını sağlayarak, pratik sonuçların yöre ve ülke tarımının istifadesine sunmak.  Diğer üniversiteler, tarımsal kuruluşlar, özel sektör ve yurt dışındaki benzer kuruluşlar ile işbirliğini arttırarak, bilgi alış-verişinin güçlendirilmesi ve ulusal/uluslar arası entegre araştırma projelerinin yürütülmesi. Gelecekte ülke tarımını yönlendirecek ziraat mühendislerinin ve bölümün eğitim ve araştırmacı kadrosunu oluşturacak akademisyenlerin belirli bir program dahilinde eğitimlerine özen göstermek.

Vizyon

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğrencilerine; toprak kaynaklarının geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı, toprak verimliliğinin korunması ve arttırılması, toprakların sınıflandırılması ve haritalanması, bitkilerin beslenmesi ve gübrelenmesi ile ilgili konularda lisans ve lisans üstü eğitimler vererek; bireylerin öncelikli olarak kendilerine  daha sonra ülkesine faydalı bireyler olmasına, toprak bilimi ve bitki besleme sorunlarına akılcı ve kalıcı çözümler üretmesine katkı sağlamaktır.

Arş. Gör. MUSTAFA CERİTOĞLU
Güncelleme : 28.02.2019 16:16:02