Ulusal Hakemli Dergi Yayınları

1.     Budak Mesut, Günal Hikmet, Süer Mustafa, Akbaş Fevzi (2018).  Sayısal Renk Parametreleri İle Bazı Fiziksel ve Kimyasal Toprak Özelliklerinin Tahmini.  Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 22(3), 376-389., Doi: DOI: 10.29050/harranziraat.381816 (Kontrol No: 4350858)

2.     Budak Mesut, Günal Hikmet (2018).  Yukarı Dicle Havzasında Farklı Arazi Kullanımları Altındaki Toprakların Karbon Depolama Potansiyelleri.  Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 4(1), 61-74. (Kontrol No: 4343742)

3.    Budak Mesut, Günal Hikmet, Çelik İsmail, Acir Nurullah, Sırrı Mesut (2018).  Dicle Havzası Toprak Özelliklerinin Yersel Değişimlerinin Jeoistatistik ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Belirlenmesi ve Haritalanması.  Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 5(2), 103-115., Doi: 10.19159/tutad.361237 (Kontrol No: 4308783)

4.    Günal Hikmet, Acir Nurullah, Polat Atilla, Elif Günal, Budak Mesut, Nazife Erdem, Zekeriya Malı, Önen Hüseyin (2015).  Tuzlu ve bor toksikliği bulunan arazilerin idaresinde mesafeye bağlı değişkenliğin önemi.  Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 30(2), 189-198., Doi: doi: 10.7161/anajas.2015.30.2. (Kontrol No: 1739246)

5.     Budak Mesut, Günal Hikmet (2015).  Tuzlu Alkali Topraklarda Bor Konsantrasyonunun Uzaysal Değişkenliğinin Jeoistatistiksel Analizi ve Haritalanması.  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 52(2), 191-200. (Kontrol No: 1733196)

6.     Günal Hikmet, Erşahin Sabit, Akbaş Fevzi, Budak Mesut (2007).  Toprak biliminde yakın kızıl ötesi spektrometrenin kullanım potansiyeli.  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi., 22(2), 219-226 (Derleme Makale) (Yayın No: 290285)

Arş. Gör. MUSTAFA CERİTOĞLU
Güncelleme : 28.02.2019 17:36:04