Tanıtım

Tarımsal eğitim ve öğrenim vermek ve ülkede modern tarım tekniklerinin geliştirilmesine destek sağlama amaç ve ilkeleri doğrultusunda, tarımın en önemli parçasını oluşturan “toprak” olgusunun bilimsel esaslar çerçevesinde incelenerek; toprak kaynaklarının geliştirilmesi, korunması ve mevcut kaynaklardan optimum düzeyde yararlanılarak birim alandan elde edilen tarımsal üretim ve gelirin arttırılması amacına yönelik planlama, projeleme ve uygulama esaslarını belirlemek ve bilimsel sonuçlar üretmek amacıyla TOPRAK  BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ kurulmuştur.

  

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü genel olarak aşağıda belirtilen alanlarda bilimsel ve akademik faaliyetleri yürütmektedir:

    

·          Bitki besleme ve toprak verimliliği

·          Gübreler ve gübreleme

·          Toprakların etüt ve haritalanması

·          Toprak ve suyun korunması

·          Toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri

·          Toprak mekaniği ve teknolojisi

·          Toprak, bitki ve su ilişkileri

·          Toprak ıslahı

·          Toprak kirliliği

Arş. Gör. MUSTAFA CERİTOĞLU
Güncelleme : 28.02.2019 16:12:54